Varuna

Varuna målning Varuna var under en period en av de viktigaste gudarna inom indiska trosföreställningar. Som skapelsegud var Varuna den som startade och upprätthöll världsordningen – en roll som liknar den Vishnu senare fick.

Varuna som även kunde dyrkas som havsgud tillhörde den grupp av gudar som tillsammans kallades Asuras. Fast i och med utbredningen av den grupp gudar som kallades Devas – vars viktigaste gudom var Indra och tillbads av indoiranska stammar – trängdes tron på Asuras undan och med tiden kom dessa få status som demoner.

Inom indiska religionsföreställningar berättas att demoner kämpade mot gudarna. Till skillnad mot den nordiska mytologin där jättarna slutligen besegrade gudarna lyckas inte demonerna nedkämpa de indiska gudarna. Gudarna befolkar de övre nivåerna i universum, deva, demonerna de understa, asura. Däremellan befinner sig människorna. (Tilläggas kan att Devas även figurerar inom buddhismen, fast i något annorlunda skepnader.)

Varuna skulle under senare tid sammansmälta med den iranska solguden Mithra (Varuna hade också en förbindelse med Solen) och den indiske himmelsguden Aryaman (Varuna dyrkades som natthimmelens gud) för att bilda en treenighet. Varuna har därtill införlivats i den japanska buddhismens gudavärld under namnet Sui-ten.

Indisk mytologi

Textkällor

Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Varuna

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Raja Ravi Varma där Varuna lugnar ner havet.