Mithra

Mithra stenreliefMithra är en av de mest framträdande gudarna i den persiska mytologin. Han har tiotusen ögon och tusen öron och hans funktioner är bland annat att övervaka kontrakt och avtal. I avbildningar med andra gudar är han symboliskt placerad i mitten för att betona hans roll som medlare.

Mithra handskas med de dödas själar och bestämmer vilken som blir deras lott hinsides. Bedömningen beskrivs ske genom att guden väger själen, vilket har en parallell till den process som leddes av Osiris i den egyptiska mytologin.

Med tiden ändras hans mytologiska funktion och han blir förknippad bland annat med solen – i denna bemärkelse blir han alltmer sammankopplad med den indiska guden Mitra. Han ses dessutom ibland som förebilden för den romerska guden Mihtras.

I den kända skriften Utopia skriven av Thomas More på 1500-talet anges "Mithras" som utopernas enda gud.

Persisk mytologi

Textkällor

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar. Antikens religioner (2015).
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mithra

Bildreferens

Bilden längst upp på sidan är en detalj från en stenrelief som föreställer en kröning av den persiske kungen Ardeshir II där bland andra Mithra medfinns. Bildens upphovsman är Philippe Chavin.