Kali

Kali målningKali är en gudinna i den indiska mytologin. Att utröna Kalis roll inom hinduismen är inte det enklaste då hon genomgår olika skepnader och roller. Hon är förknippad med våld och sexualitet men innehar också rollen som modersgudinna. Förmodligen var den tidigaste bilden av henne som en mörk och ond gud då namnet på sanskrit har betydelser som ´svart´ och ´död´ (en utvikning är att stryparsekten thaggerna som existerade i runt 500 år, fram till 1830, tillbad henne med människooffer som de själva mördat).

Hon sammankopplas med Shiva och är både maka åt honom samt en del av hans kropp. Hon beskrivs också anta skräckinjagande drag då hon dansar på Shivas kropp och agerar då världsförstörare.

När hon till slut inser sitt vilda upptåg och besinnar sig kan hon ånyo förenas med Shiva och därmed återgår också världen till ett harmoniskt tillstånd. Det hela kan ses symboliskt för två sidor av Shiva som förknippades både med förstörande och återställande.

Utöver kopplingen till Shiva finns en ytterligare sådan till gudinnan Durga och på liknande vis som med Shiva betraktas Kali som en sida av Durga.

Kali avbildas med blå eller svart hud och med en blodfärgad uthängande tunga. På igenkännande vis för den hinduistiska ikonografin avbildas hon med fyra, åtta eller tolv armar och vars händer bland annat håller i ett svärd och ett avhugget huvud.

Kali är icke att förblanda med demonen Kalki, Vishnus tionde avatar.

Indisk mytologi

Textkällor

Ancient.eu, http://www.ancient.eu/Kali/
Indien.nu, http://www.indien.nu/allt_om_indien/religion/gudar/Kali

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av okänd konstnär.