Vishnu

Vishnu illustrationVishnu är en av de mest centrala gudarna i den indiska mytologin. Tillsammans med Shiva och Brahma bildar han en treenighet där han står för upprätthållandet av balansen i världen och inom religionen.

Som det högsta väsendet i indisk mytologi och som den stora bevararen är Vishnu sammankopplad med den heliga naturen: bergen är hans ben, molnen håret på hans huvud, luften hans andedräkt, floderna hans blodkärl och träden är håren på hans kropp. Vidare representerar hans båda ögon solen respektive månen där ögonlockens rörelser symboliserar övergången mellan dag och natt.

Den indiska religionen har en henoteistisk prägel, vilket innebär att flera gudar samlas i en mäktigare gud. Vishnu har tio inkarnationer, vilka kallas avatarer: fisken Matsya, sköldpaddan Kurma, vildsvinet Varaha, människolejonet Narasimha, dvärgen Vamana, krigaren Parasurama, prinsen Rama, förgöraren Kalki, herden Krishna och dennes bror Balarama. Balarama förknippas ibland med Buddha, vilket kan skapa förvirring då denne annars är förbunden med buddhismen. Förklaringen är av religionshistorisk art och redogör att hinduerna lät Buddha sammanföras med Vishnu för att förminska Buddhas betydelse och därmed också buddhismens.

Vishnus gemål var välståndets gudinna Lakshmi. I vissa källor nämns gudinnan Bhudevi, som kan ses som en aspekt av Lakshmi, Mahalakshmi, vilken förkroppsligar jorden.

Symboler förknippade med Vishnu är lotusblomman, trumpetsnäckan, klubban och diskusen, vilka han ofta avbildas med i vardera handen – vanligt i den indiska mytologin är att gudomligheter avbildas med fyra till tolv armar och händer. I många avbildningar syns också kobran Ananta kring gudens hals eller uppe på huvudet. Ett annat kännetecken i bildframställningar av denne gud är att han i regel alltid har blå hud. Han förknippas också med fåglar och hans riddjur är fågeln Gorunda.

Inom hinduismen är det en utbredd uppfattning att Vishnu, Shiva och Brahma blott är olika aspekter av Brahman, världssjälen. Inom vishnuismen, som är en gren av hinduismen, är Shiva likställd med Brahman.

Indisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration i Mahabharata av okänd konstnär föreställande Vishnu.