Devi

DeviDevi är en av de centrala gudarna i indisk mytologi och högsta gudom inom shaktismen, för dess utövare kallas hon kort och gott "gudinnan". Hon kan precis som Vishnu förvandlas till många andra väsen (inklusive Kali och Bhumi) och är lika mycket ett kraftelement som förkroppsligad gudom.

Historien bakom gudinnan Devi utgår från den del av Brahman som utgjorde moder jord (prakriti), motsats till det maskulina kosmos (purusha), och ur denna energi förkroppsligande en gudinna, Devi. Härav förknippas Devi med moderskap och med kvinnlig sexualitet.

Myten berättar vidare på mer konkret vis att hennes huvud kom från Shiva, hennes fötter från Brahma, midjan från Indra, brösten från månen, håret från döden, låren från havet, höfterna från jorden och tårna från solen. Detta efter att gudarna vederfarit ett nederlag mot demonerna som utgjorde deras antagonister i den indiska mytologin. Devi hämnades dock inte gudarnas nederlag utan som typiskt för hinduismen ägnade sig åt meditation och att skipa fred.

Indisk mytologi

Textkällor

Cottrell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Schreiber, Adèle. Den hinduiska gudavärlden – i indisk konst och litteratur (2004).
Hinduwebsite.com, http://hinduwebsite.com/prakriti.asp.

Bildreferens

Bilden är en detalj från skulptur av okänd skapare föreställande Devi.