Devi

Devi skulpturDevi är en av de viktigaste gudarna i indisk mytologi och högsta gudom inom shaktismen – för dess utövare kallas hon kort och gott "gudinnan" eller Shakti. Frånsett egennamnet är shakti oftare en allmän beteckning för den kvinnliga gudomliga kraften.

Devi kan likt Vishnu förvandlas till många andra väsen (inklusive Kali och Bhumi), och är lika mycket ett kraftelement som förkroppsligad gudom. Gudinnan Tripura Sundari beskrivs ibland som den som innehar Devi som kraft.

Den bakomliggande förklaringen till gudinnan Devi utgår från den del av Brahman som utgjorde moder jord (prakriti), i motsats till det maskulina kosmos (purusha), och ur denna energi förkroppsligande en gudinna, Devi. Härav förknippas Devi med moderskap och kvinnlig sexualitet.

Myten berättar vidare på mer konkret vis att hennes huvud kom från Shiva, fötterna från Brahma, midjan från Indra, brösten från månen, håret från döden, låren från havet, höfterna från jorden och tårna från solen. Detta efter att gudarna vederfarit ett nederlag mot demonerna som utgjorde deras antagonister i den indiska mytologin. Devi hämnades dock inte gudarnas nederlag utan som typiskt för hinduismen ägnade sig åt meditation och att skipa fred.

Indisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Schreiber, Adèle. Den hinduiska gudavärlden – i indisk konst och litteratur (2004).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Shakti
Hinduwebsite.com, http://hinduwebsite.com/prakriti.asp

Bildreferens

Bilden är en detalj av en skulptur av okänd skapare föreställande Devi.