Lakshmi

Lakshmi i form av GajalakshmiLakshmi är från början en fruktbarhetsgudinna i den indiska mytologin och är motsvarigheten till Dewi Sri i den indonesiska mytologin där hon dyrkas som risgudinna. Hon tillbeds alltjämt under ljusfesten (Diwali) som äger rum varje nyår. I övrigt är hennes månad oktober.

Hennes områden inom hinduismen är välbefinnande, framgång och visdom, vilket gör henne till en populär gudinna. Som skönhetens gudinna utgör dessutom hon Vishnus mest omtyckta fru och har blivit ett ideal för en hustru. Hon är en kvinnlig aspekt av Vishnu alternativt hans maka och då i form av Vishnus vediska namn, Narayana.  

På sanskrift betyder Lakshmi mål och står i förbindelse med de åtta målen inom hinduismen (ska ej förväxlas med den åttafaldiga vägen inom buddhismen) som innefattar andlig upplysning, kost, kunskap, resurser, avkomma, överflöd, tålamod och framgång.

Lakshmi brukar avbildas med fyra armar och händer varav två håller varsin lotusblomma. I avbildningar brukar hon vara flankerad av två elefanter som häller vatten över henne, vilka symboliserar en aspekt av gudinnan. Tillsammans med Sarasvati och Parvati bildar hon den heliga treenighet tridevi.

Indisk mytologi

Textkällor

Theshalabali.com, https://www.theshalabali.com/single-post/2018/01/26/rice-goddess-shri-devi-dewi-sri
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Lakshmi
Patheos.com, https://www.patheos.com/blogs/whitehindu/2013/09/meet-a-god-narayana/

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av okänd konstnär föreställande Gajalakshmi, en av Lakshmis aspekter.