Indra

Indra målningIndra har en viktig roll i den vediska religionen, en del av den tidiga indiska mytologin, där han sågs som ledare för de gudar som kallades Devas och dyrkades av indoiranska stammar.

Han troddes höra hemma i atmosfären mellan himmel och jord, därav rår han över stormen, regnet och åskan som en väder- alternativt regngud. Hans riddjur är elefanten Erewon som personifierar regnmolnet.

Han var även dyrkad som krigsgud och hans klubba till vapen, vajra, framkallade blixtrar – något som antyder kopplingar med Tor. Indra har införlivats i buddhismen och spelat en roll i kinesisk kultur. Vidare finns hjältemyter, som den som berättar hur Indra besegrar ormdraken Vritra som blockerade vattenflödet.

Som i många andra fall i den indiska mytologin har även Indras ställning genomgått förändringar över tid. Indra som en gång var ansedd som gudarnas ledare, i likhet med Zeus i den grekiska gudavärlden, samt hade en särställning i eposet Rig-veda, skulle i senare hinduistisk tradition degraderas till halvgud.

Indra har en bror i form av den indiska eldguden Agni. De är båda avkommor från Purusha.

Indisk mytologi

Textkällor

Ancient.eu, http://www.ancient.eu/Indra/

Bildreferens

Bilden är en detalj föreställande Indra från en målning av okänd konstnär.