Durga

Durga målningI den indiska mytologin är Durga modergudinnan. Hon är också den mäktiga och skräckinjagande krigsgudinnan som bekämpar demonerna och dräparen av buffeldemonen Mahishaura.

Durga är en av de främsta gudinnorna i indisk gudadyrkan. Hon är hustru till Shiva och likaså ett av elementen i dennes väsen (den gudomliga energin). Hon står i nära förhållande med Kali som även hon ses som maka till Shiva. Medan Durga och Kali ibland betraktas som identiska skiljs dem åt i andra källor. I det indiska eposet Devi-Mahatmyam beskrivs hur Kali frambringas genom Durgas panna i ett utbrott av vrede hos den av demoner angripna Durga.

Utöver Kali står Durga i ett liknande nära förhållande med Chamunda, vilket kan ses som en uppenbarelseform av Kali. Men enligt Devi-Mahatmyam är dessa samma väsen då Durga ska ha döpt Kali till Chamunda.

I Prambanan som är Indonesiens största hinduistiska tempelkomplex finns i det norra templet en staty av Durga bredvid Shiva som också omges statyer föreställande sonen Ganesha och Agastya, ett helgon. Det finns en myt som omger Durga-statyn, vilken berättar att en prinsessa på Java blev förstenad till en staty efter hon retat upp en prins.

Som ofta med de indiska gudomligheterna framställs en gudomlighet ihop med ett riddjur och i Durgas fall är detta en tiger eller ett lejon. Likaså typisk för indisk bildframställning är den fyra-, sex- eller åttaarmade gestalten och i Durgas fall betonas hennes funktion som krigsgudinna då händerna greppar kring flera vapen.

Indisk mytologi

Textkällor

Nortonsimon.org, http://www.nortonsimon.org "Durga: Avenging Goddess, Nurturing Mother"
Indien.nu, http://www.indien.nu/allt_om_indien/religion/gudar/Durga
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Prambanan
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av okänd konstnär.