Brahma

Brahma illustrationBramha är en av de centrala gudarna i den indiska mytologin (i den nutida hinduismen har han dock en mer undanskymd roll). Tillsammans med Vishnu och Shiva bildar han en särskild dynamik där Brahma är skaparen medan Visnhu är upprätthållaren och Shiva förstöraren.

Brahma är skaparguden som enligt myten gett upphov till planeterna och stjärnorna samt människorna och halvgudarna. Han skapade människosläktet genom att först ge liv åt den första kvinnan som han sedan förökade sig med. Själv ska Brahma ha uppstått ur tomma intet (senare har det uppkommit nya berättelser enligt vilka han ska ha fötts ur en lotusblomma som växt ur Vishnus navel).

Brahma avbildas med fyra ansikten och fyra armar. Ansiktena representerar de fyra väderstrecken och de fyra Vedaböckerna. I händerna håller han på många avbildningar en rosenkrans (symboliserar tiden), ett vattenkärl (symboliserar grundämnet för universum), en bok (representerar Vedatexterna) och en lotusblomma (representerar universum). Det finns också avbildningar av Brahma där han färdas på en svan.

Brahma ska åtskiljas från Brahman som inom hinduismen utgör den högsta gudomen som saknar namn och kropp. Enligt religionen existerade Brahman redan före skapelsen av världen.

Indisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Wibeck, Sören. Religionernas historia (2003).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration i Mahabharata av okänd konstnär föreställande Brahma.