Athena

Motsvarighet i romersk mytologi: Minerva
Athena målningAthena är vishetens, civilisationens och vetenskapens gudinna samt även krigsgudinna i grekisk mytologi. Hon avbildas ofta med en lans i handen, vilket understryker hennes roll som krigsgudinna. Sättet hon föddes på återspeglar också denna roll; enligt myten föddes Athena inuti Zeus huvud och sköts ut som en bepansrad stråle.

Den märkliga födseln hade sin upprinnelse i att Zeus slukat Athenas moder, Metis (Visheten) när hon var havande. Orsaken därtill berättas i två olika versioner. I den ena grundas Zeus motiv i en rädsla för den maktställning Athena kunde komma att få. Den andra versionen förtäljer att Zeus motiv var att tillgodogöra sig Metis vishet.

Ibland syns en uggla i hennes närhet, ugglan som blivit en slags symbol för klokhet. Athenas vishet tydliggjordes bland annat genom att hon som krigsgudinna inte gladde sig åt blodiga konflikter utan i stället märks hennes hjälpsamma sidor i berättelser om hjältar som Herakles och Jason. Gudinnan nämns även i Odysséen där hon hjälper Odysseus att nå sina mål. I det trojanska kriget står Athena på grekernas sida medan den andre krigsguden, Ares, står på trojanernas.

Athenas andra sidor som civilisationens och vetenskapens gudinna märks bland annat i att hon lärde människorna att bygga båtar, tämja hästar, ploga åkrar, dreja vaser samt vävningens konst.

Staden Aten är givetvis uppkallad efter Athena (templet Parthenon i staden är dessutom uppkallat efter gudinnans tillnamn Parthenos som betyder "jungfrun"). Detta skedde genom en omröstning där det stod mellan henne och Poseidon – Athena lyckades bäst beveka invånarna tack vare det olivträd hon skänkte dem. Det var annars vanligt att städer hade Athena som beskyddarinna.

Athena gav sig aldrig till någon man trots att hon var väldigt intagande. En känd profet vid namn Teiresias råkade emellertid få syn på Athena helt blottad medan hon badade. Incidenten vände dock till en olycksalig slump för Teiresias då Athena bestraffade honom med blindhet.

Athena är även kallad Pallas Athena och tillnamnet Pallas gavs Athena efter hon besegrade giganten Pallas (i en alternativ version berättas att Athena tog namnet för att hedra sin väninna Pallas som hon råkade döda av misstag).

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Mavromataki, Maria. Grekisk mytologi & kult (1997).
Theoi.com, http://www.theoi.com/Olympios/Athena.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från oljemålningen Athena och Pegasus av Georg Engelhard Schröder.