Hefaistos

Motsvarighet i romersk mytologi: Vulcanus
Vulcanus med släggaEn gud som enligt den grekiska mytologin uppfann elden (ej att förväxla med Prometheus som stal elden från gudarna), och i antikens tidevarv ansågs det vara Hefaistos som orsakade vulkanutbrott.

Hefaistos var hantverkare och det fanns ingenting som denne inte kunde tillverka i sin smedja, därav epitetet smideskonstens gud. Han skapade till och med en slags robot som kunde hjälpa honom att gå då han saknade ett ben. Sitt ben förlorade han redan som barn då han blev kastad från Olympen, gudarnas hemvist, av sin mor Hera för att han var vanskapt (enligt en annan version kom skadan efter han kastats ned från Olympen av Zeus i samband med ett gräl).

Hans skicklighet i smedjan använde Hefaistos sig också av då han ville förorsaka sin mor Hera lidande. Han tillverkade en tron till Hera som till utseendet ägde all sorts förnämlighet, men när Hera satt sig på den fastnande hon i den. Zeus utverkade att Hefaistos lät Hera lossas från tronen. I utbyte fick han Afrodite som hustru.

Afrodite skulle dock visa sig vara allt annat än trogen och ännu en gång fick Hefaistos anledning att använda sina kunskaper till att konstruera ett hämndredskap. Han byggde så en säng som hade en inbyggd fälla. Afrodite blev snart varse detta då hon bjudit hem en av sina älskare medan hennes make var annorstädes. Medan hon och gästen ägnade sig åt älskog utlöstes fällan i form av ett nät som höll kvar de båda och Hefaistos fick sålunda reda på Afrodites otrogenhet och som ett extra straff lät han de andra gudarna få bevittna henne i den penibla situationen.

Hefaistos tillbads framför allt i Aten och hans tempel (oftast kallat Theseustemplet) i dorisk stil är välbevarat och kan upplevas på kullen Areopagus i staden.

Grekisk mytologi

Textkällor

Kallifatides, Theodor. Afrodites tårar: om gamla gudar och eviga människor (1996).
Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/articles/h/hephaestus.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Rubens som föreställer Vulcanus.