Eris

Motsvarighet i romersk mytologi: Discordia
Eris statyEris är tvisternas gudinna i den grekiska mytologin. Hon troddes så osämja mellan människor och därtill vara upphov till tvister. Hon kunde därtill ge näring åt redan uppståndna konflikter och sades njuta av hat och krig.

Den myt som oftast återberättas med Eris som en av huvudgestalterna handlar om en tvist som eskalerade i det trojanska kriget. Den uppstod efter att Eris kastat ett gyllene äpple med inskriptionen ”till den fagraste” som damp ned inför beskådan av gudinnorna Hera, Athena och Afrodite. Ett gräl uppstod genast dessa emellan om vem som kunde tillskrivas äran som den fagraste. Från samma myt härstammar ordet erisäpple som är synonymt med tvisteämne.

Eris sades också ligga bakom personlig disharmoni såsom depression eller andra yttringar av mental ohälsa.

I det olympiska släktträdet är tvedräktens gudinna, Eris, en av ättlingarna till Zeus och Hera. Som hennes egna avkomlingar ingick sorgens gudinna Algea och svältens gudinna Limos.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_of_Discord

Bildreferens

Bilden är en detalj från en staty som föreställer Eris med ett äpple i handen.