Hestia

Motsvarighet i romersk mytologi: Vesta
Vesta avbildad bredvid brinnande eldHestia tillbads som hemmets gudinna i den grekiska kulturen under antiken. Hon är den äldsta dottern till Kronos och Rhea, därmed är hon en av Zeus systrar.

Om Hestia berättas att hon svor en ed om evig kyskhet, ett löfte hon höll fast vid. Hon avvisade frierier från både Poseidon och Apollon. Som mest i fara var hennes jungfrudom en natt där de starka dryckerna fått flera av festdeltagarna att somna i gräset. Fruktbarhetsguden Priapos såg då sin chans att lägra den sovande Hestia, men i sista stund omintetgjordes försöket av en skriande åsna och de andra festdeltagarna jagade iväg Priapos.

Hestia vakade över hemmet samt dess eldhärd, vilken dyrkades som hennes altare. Som tryggare av hemfriden var Hestia den mest modesta av alla Olympens gudar och av samma orsak förekommer hon inte som andra gudar i flertalet händelserika berättelser.

Hennes tillbakahållna position har också medfört att hon sällan avbildats i konsten och över huvud blivit relativt okänd för eftertiden. Hon var dock viktig för de gamla grekerna och så länge elden brann i hemmet ansågs gudinnan vara närvarande. När offer till gudarna gjordes på hemmets härd var en del av varje offergåva reserverad för Hestia. I den romerska mytologin har hennes motsvarighet Vesta en än mer central roll.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Theoi.com, http://www.theoi.com/Ouranios/Hestia.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Sebastiano Ricci som föreställer Vesta omgiven av människor som tillreder mat vid eldens härd.