Yi

Yi etsningYi är en jaktgud och en central gestalt i kinesisk mytologi. Den mest berättade legenden återger hur Yi med pilbåge skjuter ner nio av de tio solarna från himmelen emedan de hotar torka ut jorden. När solarna träffats av de magiska pilarna Yi fått av guden Di Jun föll de ner till marken och förvandlades till monsterlika fåglar med tre ben. Yi fick så även oskadliggöra dessa för människornas skydd.

Hans insats undanröjde hotet av torka, fast vållade samtidigt vedervilja hos somliga gudar och Yi fick se sig nedbringad från himmelen till jorden där han blev en dödlig.

Yi utförde fler stordåd med hjälp av sin pilbåge som den mästerskytt han var (han kunde även utkämpa några av sina strider med svärd). Det finns klara likheter med hans många stordåd och de Herakles utförde. Exempelvis dödades det niohövdade och ormliknande monstret Xiangliu av Yi, vilket finner sin parallell i hur Herakles dräpte den lerneiska hydran.

Precis som Herakles var Yi någon form av halvgud. Han hade som nämndes en gång vistats i himmelen, men blivit förvisad därifrån som otacksamhetens lön – den som hade gett uppdraget var Di Jun som var far till solarna, pressad därvidlag av kejsaren Yao, och hade efteråt varit tvungen att rikta sin vrede i någons riktning.

Den som minst kunde försona sig med livet på jorden var Yis hustru Chang’e och för hennes skull företog han den farliga resan till Kunlun, berget där många gudomligheter vistades. Ingen människa hade klarat att ta sig dit, men Yi som ägde övernaturliga krafter klarade det (hans färd har likheter med den som Gilgamesh företar sig i det mesopotamiska hjälteeposet), och han fick därifrån med sig ett elixir som kunde ge både honom och Chang’e odödlighet. Chang’e som inte nöjde sig med odödlighet utan också ville återvända till himmelen drack i lönndom upp hela elixiret och flög därpå upp i skyn.

Yi fick bittert bevittna sitt öde satt ur kurs och för alltid fast på jorden. Hans liv skulle en dag ända då Fengmeng (Beng Meng) som trots många försök att bli en lika skicklig bågskytt som Yi inte lyckats hämnades detta genom att lägga sig i bakhåll för Yi och döda honom.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Liu Sanders, Tao Tao. Drakar, gudar & andar i den kinesiska mytologin (1985).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en etsning av okänd skapare.