Gilgamesh

Gilgamesh reliefGilgamesh nämns i historieskrivningen som kung av Uruk och han levde troligtvis under Uruks första dynasti omkring 2700-talet f.Kr. Förmodligen är det denne kung som stått som förebild till legenden det berättas om i De tolv tavlornas epos, mer känt under namnet Gilgamesheposet.

I detta som är den äldsta kända av alla myter förtäljs den legendariska versionen av Gilgamesh som utför en mängd bedrifter. Som hur han dödar monstret Humbaba i de stora cederskogarna och hur han söker odödlighet hos Utnapishtim, fast misslyckas med provet att hålla sig vaken i sju nätter.

I Gilgamesheposet sägs att han är till två tredjedelar gud och en tredjedel människa (hans mor var den gudomliga Ninsun och hans far den dödlige Lugalbanda). Vidare sägs att hans kropp skapades av gudinnan Ishtar. I berättelsen har han också i Enkidu en kompanjon som följer Gilgamesh på dennes äventyr.

Efter sin död blev Gilgamesh gud i underjorden och var där en rättskipare som dömde de dödas själar och hans funktion liknar den som Osiris hade i egyptisk mytologi.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Warring, Lennart och Kantola, Taina. Gilgamesheposet (2001).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en relief i terrakotta som föreställer Gilgamesh.