Guanyin

Guanyin illustrationGuanyin (skrivs ibland Guan Yin samt Kwanyin) är en gud inom den kinesiska mytologin som övertagits från den buddhistiska gudomligheten Avolokitesvara. Buddhismen som uppstått i Indien nådde Kina runt 100-talet f.Kr. och fick med tiden en betydande ställning.

Guanyin symboliserade barmhärtigheten, fast vad som från början varit en gud med främst maskulina associationer blev i stället en gudinna vid införlivandet i kinesisk folktro. Guanyin troddes av en del också vara en inkarnation av en forntida kinesisk prinsessa vid namn Miaozhuang.

Guanyin var under en period en av de viktigaste gudarna i Kina: det restes tempel till hennes ära och i många hem fanns bilder av henne. Gudinnan som ansågs kunna höra varje skrik av mänskligt lidande tillbads för att förskingra smärta och lidande.

Guanyin räknas som en bodhisattva, vilket i den kinesiska buddhismen är namn på en Buddha i vardande.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Liu Sanders, Tao Tao. Drakar, gudar & andar i den kinesiska mytologin (1985).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av en anonym konstnär föreställande Guanyin.