Yu

Yu teckningYu (eller Da-Yu) är enligt legenden grundare av Xiadynastin, vilken är den första av de kinesiska dynastierna. Han ska enligt gammal kinesisk tradition ha delat upp världen i nio regioner. Enligt samma tradition är han ihågkommen som en skicklig ingenjör som konstruerade stora dammbyggen.

Xiadynastin tillhör tidig kinesisk historia och källorna är därför få och inte särskilt tillförlitliga då mycket är baserat på legender. Xiadynastin skulle övertas av Shangdynastin och de gavs med tiden kontrasterande mytologiska associationer. Xia förknippades med månen och underjorden medan Shang förknippades med solen och himmelen (notera att historieskrivningen traditionellt i Kina gynnat den efterkommande dynastin).

Da-Yu kallades Yu den stora efter sin död. Han skulle omges av en hjältegloria och det berättas bland annat om hur han hejdade den stora översvämningen.

Yu förknippas också med en rad övernaturliga händelser och förutom redan nämnda hjältesaga fanns det en tro om att han kunde anta formen av en björn. En historia där hans son Kai medverkar har övernaturliga inslag. Efter att hans maka Nu Jiao skrämts av den till björn förvandlade Yu förvandlades hon själv till sten. Yu tvingades klyva stenen som varit Nu Jiao för att kunna ta ut barnet.

Kai skulle därför förknippas med tidiga slaginstrument, då dessa var gjorda av sten. Han ska ha varit i himmelen och hämtat musiken till människorna – något som är typiskt för alla förtida härskare i Kina (Kai övertog tronen av Yu) är att de gjort människan tjänster genom uppfinningar.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Hägerdal, Hans. Kinas historia (2015).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en silkesmålning av konstnären Ma Lin.