Huang-Di

Huang-Di illustrationHuang-Di kallas Den gula kejsaren (huang betyder "gul" på kinesiska och är en färg som förknippas med kunglighet), och är den sista av Kinas förhistoriska härskare. Han anses också vara stamfader till Han-kineserna och har förblivit en viktig nationalistisk symbol.

När det gäller den kinesiska mytologin är det ibland tveksamt att prata om gudar och Den gula kejsaren är ett sådant fall där det främst rör sig om en mystisk gestalt som dessutom av en del anses ha varit en historisk person. Det finns många källor om folkstammar som gett förfäder gudastatus, exempelvis Lac Long Quân som beskrivs som det vietnamesiska folkets stamfader Lac Long Quân skulle enligt sägen vara född av dottern till vattnets drakkung.

I likhet med Shen Nong var Den gula kejsaren hjälpsam mot människorna och han lovprisas för ha skapat stabilitet i samhället. Samtliga förhistoriska kejsare prisas som uppfinnare av olika vetenskaper och annat som är människorna till gagn. Därför får de funktionen att tjäna som ideal för senare kejsare att förhålla sig till.

Det berättas om hur kejsarens medhjälpare, Chi You, reste ett uppror mot Huang-Di genom att samla härskaror av demoner med kopparansikten (Chi You som anses ha uppfunnit metallurgin, därav inslaget av koppar, benämns ibland som krigsgud). Den övernaturliga dimensionen av berättelsen och beskrivningen av kejsarens motståndare som demoner är förmodligen ursprungligen en överdrivet ondskefull bild av en konkurrerande stam som uppfattades som en hotfull fiende.

I anslutning till upprorsförsöket berättas att kejsarens minister som hade magiska krafter framkallade ett regn som lättade dimman för kejsarens trupper som var omgivna av fiender och vilse. Ministern ska också ha uppfunnit kompassen i samband med detta, något som kan ses som en färgstark beskrivning kring hur ett viktigt redskap för människan kom till.

Den gula kejsaren kunde efter utdragen kamp slutgiltigt besegra Chi You som fängslades i bojor. Chi You försökte då slita sig loss till den grad att hans bojor blev alldeles nedsölade av blod. Efter han avrättats slängdes hans bojor i vildmarken och enligt en kinesisk sägnen är det anledningen till de röda lönnarnas löv.

En annan som försökte ta över makten från Den gule kejsaren var hans bror Yen Ti (Yan Di), även kallad Eldkejsaren då denne i forna tider dyrkades som eldgud. De båda bröderna ska ha härskat över varsin halva av jorden tills Yen Ti besegrades av Huang-Di. (Notera att Yen Ti ibland förväxlas med Shen Nong och Huang-Du med den urtida guden Xian Yuan.)

Kinesisk mytologi

Textkällor

Liu Sanders, Tao Tao. Drakar, gudar & andar i den kinesiska mytologin (1985).
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Hägerdal, Hans. Kinas historia (2015).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av okänd konstnär som föreställer Huang-Di.