Shang Di (Di)

Di var en höggud i det tidiga Kina vars namn skulle ändras till Shang Di och senare till Tian. Shang Di (som också kan skrivas Shangdi) kan ungefär översättas till den högsta gudomligheten i himmelen, där Di betyder "konung" eller "gudomlig". Di kan även betyda jord och då ofta i motsatsställning till "tian" för himmel.

Den information som finns om den tidiga högguden Di är knapphändig. Dels för att detta var en gud som dyrkades under Kinas tidiga historia, dels för att gudagestalterna inom kinesisk mytologi i allmänhet är beskrivna på ett kortfattat sätt. Det tros dock ha förekommit offerceremonier till gudens ära, där även människor kunde utgöra offer, då spår som tyder på detta funnits i utgrävningar.

Shang Di sågs som första ledet i Shangdynastin (dess tidsperiod kan ungefärligen anges från 1500-talet till 1000-talet f.Kr). Shang Di figurerar även i en historia som berättas i samband med uppkomsten av Zhoudynastin (vilken efterföljde Shangdynastin). Hou Ji som kallades ”hirskornens herre” ska ha fötts av en kvinna som blev havande efter att ha trampat i Dis fotspår. Hou Ji har påståtts vara förfäder till den klan som blev styrande i Zhoudynastin.

Som nämnts kan ”di” ha betydelsen gudomlig på kinesiska och somliga tidiga kejsare tog ett namn som slutade på -di (t.ex. Qin Shi Huangdi, Wudi och Jingdi). Detta ska dock inte ses som att kejsarna försökte tillskriva sig gudomlig status, men väl ett himmelens mandat – gudomligt stöd tillföll inte kejsarna som en självklarhet utan måste bevärdigas.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Hägerdal, Hans. Kinas historia (2015).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).