Lei Kung

Lei Kung illustrationLei Kung (latinisering av Lei Gong) är inom kinesisk mytologi en åskgud.

Lei Kung som är en tidig naturgud brukar avbildas som en anskrämlig figur med vingar, blått skinn och klor (jmf. harpya i grekisk mytologi). Han syns också bärande på klubba och huggjärn, vilka han gör bruk av då han angriper människor som utfört någon brottslig handling, men undgått en dom eller rymt från sitt straff.

Som åskgud ses Lei Kung som orsaken till åskväder. Upphovet till blixtrar tillskrivs ibland gudinnan Tien Mu (alternativ stavning är Dian Mu), som är åskgudens assistent tillika hans maka. Andra vädergudar som tjänstgör som assistenter är molnguden Yun Tong och Yu Zi som framkallar skyfall.

Lei Kung tillskrivs ett hetlevrat lynne, men till skillnad från motsvarigheter som Zeus och Tor finns det en mer skämtsam sida av gudens förehavanden. I en återgiven episod ska åskguden av misstag träffat en äldre gumma med en blixt som kapade hennes arm varefter den ångerfulle guden slängde ned en flaska med ett helande innehåll från himmelen som återställde armen. I en annan historia berättas hur Lei Kung själv fastnade i klyftan av en trädstam han delat på mitten med en blixt.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Lei_Gong

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av Donald A. Mackenzie som föreställer Lei Kung.