Hsi Wang Mu

Hsi Wang Mu teckning Hsi Wang Mu är en av de äldsta gudinnorna i den kinesiska mytologin (den äldsta kända källan är från Changdynastin). Hon lever bland molnen i det höga berget Kunlun. Det mytiska berget Kunlun ska inte likställas med den långa bergskedjan i Asien med samma namn. Det mytiska Kunlun ska enligt sagotron vara belägen någonstans i väst och har en viktig roll i den kinesiska mytologin då det ansågs utgöra världens axel.

På berget fanns en mängd mystiska varelser. Där fanns också ett ofantligt stort persikoträd vars frukter bara mognade en gång per varje 3 000 år enligt sägnen. Persikan är en symbol för odödlighet inom kinesisk mytologi och Hsi Wang Mu dyrkas också som odödlighetens gudinna. Hon tillskrivs makter som kontrollerar både tid och rum samt är den som avgör varje levande tings livstid. Hon vakar även över livet efter detta och står i nära kontakt med andeväsen.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Suppressedhistories.net, http://www.suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu.html
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Kunlun_Mountain_(mythology)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en teckning av en japansk okänd konstnär som föreställer gudinnan Hsi Wang Mu.