Juno

Motsvarighet i grekisk mytologi: Hera
Juno och JupiterJuno är den högsta gudinnan i det antika Rom och sågs som beskyddare av stadsstaten samt dess rådgivare. Hon jämställs med den etruskiska gudinnan Uni samt den grekiska gudinnan Hera.

Juno har i den romerska mytologin en större roll än vad hennes motsvarighet, Hera (eller Dione), har i den grekiska. Hon smider heller inte lika grymma ränker som Hera, vilket säkert kan förklaras en del i att Jupiter var en mer lojal make än Zeus. Juno som tycks verka på fler områden än Hera delar också vissa drag med Athena som hade en hög status i grekisk panteon, bland annat sågs hon som beskyddarinna åt flera stadsstater.

Det är oklart exakt vilka roller Juno har, men hon är verksam på många områden och särskilt ses hon som en äktenskapets beskyddarinna där hon i olika förehavanden står på kvinnornas sida. Hon har fått ge namn åt månaden juni som ansågs vara en extra lyckosam tid för bröllop.

Hon är dotter till Saturnus och mor till Mars, Vulkanus, Bellona och Juventas.

Romersk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_(mythology)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av James Barry där Juno framställs ihop med Jupiter.