Saturnus

Motsvarighet i grekisk mytologi: Kronos
Saturnus med vingar och timglasSaturnus var ursprungligen en italisk skördegud som sedermera likställdes med den grekiska Kronos. Saturnus ursprungliga områden som gudom gällde lantbruk och han förknippades därtill med mat och vin. Mat och vin var inslag i saturnalierna, de uppsluppna festligheterna till hans ära som pågick i december. Det var en midvinterfest som för romarna markerade början av ljusare årstider och den ärade även Saturnus hustru, skördegudinnan Ops.

Lien var hans attribut, men i avbildningar är han dessutom ofta bevingad och ibland hållandes ett timglas (hans namn på grekiska är Khronos och betyder just tid). Veckodagen lördag som på latin heter dies Saturni har blivit uppkallad efter honom.

Det är också efter denne gud som den näst största planeten i vårt solsystem blivit namngiven. Att den är den näst största reflekterar Saturnus som den näst största guden efter Jupiter, som var hans son.

Det var därtill titanerna i den grekiska mytologin som månarna vilka omkretsade planeten Saturnus namngavs. Några av dessa är Rhea, Dione, Enkelados (Enceladus) och Iapetos (Japetus).

Jupiter skulle avlösa Saturnus som den främste guden. Ett resultat av en maktkamp som är mer uttalad i den grekiska mytologin varifrån Kronos skulle sammansmälta med Saturnus då romarna blev alltmer influerade av den grekiska kulturen.

Romersk mytologi

Textkällor

Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnus_(mytologi)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Artus Wolffort och föreställer Kronos, Saturnus motsvarighet i den grekiska mytologin, stöd på styltor och med ett timglas i ena handen.