Ceres

Motsvarighet i grekisk mytologi: Demeter
Ceres avbildad med skäraCeres var åkerbrukets gudinna och en av de tre romerska jordbruksgudarna. De andra två var hennes make Liber och dottern Libera. Den senare förknippades främst med vinodling.

Gudinnans namn kommer från det latinska cerealis för det som hör till säden. Ordet kan jämföras med det svenska cerealier (sädesslag).

Gudinnan helgades med en årlig festival som pågick under en vecka andra halvan av april och involverade begivenheter som ett hästlopp på Circus Maximus, vilken låg nära ett av hennes tempel i Rom.

Ceres beskyddade gifta kvinnor och enligt en stadga fick den man som skiljde sig utan lagliga skäl donera halva sin egendom till Ceres tempel. Hon dyrkades särskilt av plebejerna, de som ingick i Roms lägre samhällsskikt, då Ceres sågs som beskyddare av den lag som värnade plebejernas rättigheter.

Från att ha varit en av de äldsta av de inhemska gudarna skulle Ceres senare bli förknippad med den grekiska gudinnan Demeter och med tiden ses som en motsvarighet av henne. Efter denna assimilering insteg också Proserpina, underjordens drottning och motsvarigheten till Persefone i grekisk mytologi, i den romerska panteon som hennes dotter.

Romersk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(mythology)

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Antoine Watteau som föreställer Ceres med en skära i ena handen.