Janus

Janus statyJanus representerade alltings början och förknippades med ingångar (han beskyddade dörrar), övergångar och avslut. Janus ansågs därför inblandad i en mängd företeelser som födelser, resor och byten.

Janus brukar avbildas med två ansikten vända ifrån varandra, vilka symboliserar varsin blick mot början respektive slutet.

Det är möjligt att Janus en gång var den viktigaste guden i romarnas religiösa värld innan den assimilerades med den grekiska gudavärlden. Janus kan då ha varit maka till Juno och de kan eventuellt ha förknippats med solen respektive månen. Janus förblev i vilket fall den första guden som åberopades i religiösa ceremonier. Det märks också i att årets första månad januari är uppkallad efter honom (på latin heter Janus Ianus och januari heter ianuaris).

Det byggdes en helgedom i Rom under tiden Numa styrde riket, vilken tillägnades Janus och var en symbol för krig och fred. Helgedomen som fanns på Forum Roman hade parallella portvalv vilka båda var stängda i fredstider, men om det var öppet indikerade det att staden låg i krig. Att Janus även förknippades med krig och fred har att göra med han ansågs involverad i övergångar och motsatsförhållande.

Romersk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Janus

Bildreferens

Bilden är en detalj från en skulptur föreställande Janus.