Quirinus

Quirinus är ursprungligen en sabinsk gud som under den tidiga romerska mytologin stod i centrum tillsammans med Jupiter och Mars. Den som hade funktionen som Flamen Quirinalis (en form av präst) skötte kult och offerriter för Quirinus räkning.

Under Roms tidiga kungatid skulle Quirinus associeras med Romulus då han troddes ha tagit dennes gestalt. Romulus var en av det tidiga kungarikets härskare (det är dock inte fullt klarlagt om han var en historisk person), vars död omgavs av mystiska aspekter. Romulus skulle efter sin död betraktas som gudomlig och blev dyrkad som Quirinus, Roms dåvarande beskyddare.

Quirinus betraktades i övrigt som en kontrast till Mars; då den senare förknippades med det militära stridsfältets domän ansågs Quirinus övervaka det civila livet. Han dyrkades sålunda särskilt i fredstider och var också åkerbrukets gud.

Quirinus kan även ses som en aspekt av Mars, i form av Mars Quirinus som vakade över krigsslutet medan Mars Gradivus vakade över krigsutbrottet.

I senare tider skulle hans roll minskas. Minerva skulle överta äran från honom som Roms beskyddare och han skulle till viss del identifieras med Janus, vilket märks i att denna gud ibland omtalas med tillnamnet Janus Quirinus.

Grekisk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Quirinus
Historisktvetande.se, https://www.historisktvetande.se/rom-forhistoria.html