Pan

Motsvarighet i romersk mytologi: Faunus
Pan blåser i flöjtI den antika mytologin dyrkades Pan som skogens, betesmarkernas och beteshjordarnas gud. Fadern var Hermes. Den som brukar tillskrivas moderskapet är Penelope, Odysseus hustru, som blev chockad då hon fick se två gethorn sticka ut i pannan på det nyfödda barnet och valde lämna bort det till några nymfer.

Pans karaktär har sidor av lustfullhet i det han uppvaktar nymfer utan pardon. Det finns även en beryktad staty från romerska antiken som föreställer tidelag mellan guden och en get – det ska dock kommas ihåg att Pan sågs som delvis ett djur och än mer den romerska motsvarigheten Faunus som framställdes med klövar i stället för fötter.

Pan som huvudsakligen tillbads i Arkadien är också en musiker som blåser sköna melodier genom sin panflöjt. Hans associationer med herdelivet ställer honom i kontrast till det nobla, vilket bland annat märks inom konsten och filosofin där Pan får förkroppsliga otämjd natur där det extatiska dominerar över det rationella.

Grekisk mytologi

Textkällor

Day, Malcolm. Gudar och gudinnor i Antik mytologi (2007).
Wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Faunus

Bildreferens

Bilden är en detalj från en oljemålning av Johann Carl Loth där bland annat Pan ses spela flöjtmusik.