Vesta

Motsvarighet i grekisk mytologi: Hestia
Vesta avbildad bredvid brinnande eldVesta var eldens och härdens gudinna. Hon hade sitt eget tempel på Forum Romanum där en evig eld brann – den fick aldrig slockna då den symboliserade Roms existens. Templet vaktades av sex prästinnor, vilka kallades vestaler.

Vestalerna spelade en viktig roll i det religiösa livet i det antika Rom. Förutom att de vaktade Vestas eld deltog de ofta vid högtider och de gjorde det mjöl som ströddes över offerdjuren. De måste avge kyskhetslöfte och om det bröts straffades vestalen på grymmaste vis genom att bli inmurad och lämnad åt sin död. Vestalerna tjänstgjorde i templet under trettio år innan de avlöstes av nya.

Vesta var också hemmets viktigaste gudom som dyrkades ihop med larer och penater som var beskyddande andar och ansågs skydda huset och dess tillhörigheter. Den grekiska förebilden var Hestia.

Romersk mytologi

Textkällor

Näsström, Britt-Mari. Romersk religion (2005).
Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar. Antikens religioner (2015).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Sebastiano Ricci som föreställer Vesta omgiven av människor som tillreder mat vid eldens härd.