Utu

Motsvarighet i babylonisk mytologi: Shamash
Shamash reliefUtu var en solgud i den sumeriska mytologin samt en människans beskyddare och rättvisans gud. Han är son till månguden Nanna (Sin är det akkadiska namnet) och make till Serida (akkadiska: Aya).

Utu var det namn som användes i Sumer (södra Mesopotamien), medan solguden som dyrkades av de akkadiska folken som bebodde mellersta Mesopotamien namngavs Shamash.

Det är vid namnet Shamash som solguden förekommer vid flera tillfällen i Gilgamesheposet. Han hjälper hjälten Gilgamesh i kampen mot Humbaba; i en passage heter det: "Shamash reste upp fruktansvärda stormar mot Humbaba: / Sunnanvinden, nordanvinden, östanvinden, västanvinden, / vildvinden, virvelvinden, / köldvinden, dammvinden och sandstormen.”

Det tycks dessutom finnas ytterligare kopplingar mellan Shamash och Gilgamesh. Shamash var enligt trosföreställningen en underjordens domare under nattetid, vilket är en liknande funktion som senare tilldelas Gilgamesh.

Solguden tillbads särskilt i Sippur (beläget i norra Babylonien) där det fanns ett tempel tillägnat honom. I Larsa (beläget mellan Ur och Uruk), var Shamash förärad med ett tempel vid namn Ebabbar. Som en rättvisans beskyddare var han avbildad på den lagstele på vilken kungen Hammurabis lagar kunde avläsas.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Warring, Lennart och Kantola, Taina. Gilgamesheposet (2001).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Billing, Nils m.fl. Antiken (2017).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en stentavla som bland andra föreställer Shamash.