Gula

Motsvarighet i sumerisk mytologi: Ninkarrak
Gula bar epitetet ”hälsans dam” och var doktorernas och medicinens skyddsgudinna i babylonisk mytologi.

Gudinnans områden tycktes överbrygga det medicinska då hon förknippades med livgivande i det hon fick grödor att växa och hade krafter som återskapade det som var sönder. Likaså kunde hon synas i drömmar om natten.

Hennes mångsidighet understöds av hennes söners olika områden. Sonen Damu sågs som en läkedomsgud och Ninazu förknippades vid sidan av helande bland annat med åkerbruk. Hon hade därtill en dotter, Gunurra, också hon tillskrevs helandets krafter.

Det fanns andra gudinnor som förknippades med helande förmågor i Mesopotamiens gudavärld. Gula kan identifieras med en sumerisk gudinna, Baba, från äldre tid. Baba var hundarnas gudinna. Hundar ansågs sammanhöra med läkande då folken i området Sumer kunde observera hur hundar slickade sina sår, vilket fick dem att läka fortare. Hunden går igen hos Gula som har detta djur som sitt attribut.

Gula tycks ha assimilerats med andra mesopotamiska gudar, däribland Meme. Gula var det akkadiska namnet och gudinnans namn i den babyloniska mytologin medan Ninkarrak var det sumeriska namnet.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/gulaninkarrak/index.html
Ancient.eu, https://www.ancient.eu/Gula/