Nergal

Nergal (alternativt namn Nerigal) är en mesopotamisk gud förknippad med krig och våldsam död. Nergal sågs som en anledning till de stupade motståndarna då den egna sidan avgick med seger vid krigiska sammandrabbningar. I det mesopotamiska området hade det babyloniska riket en utvecklad astronomi och Nergal identifierades där med planeten Mars – den romerska krigsguden med samma namn skulle senare ha Nergal som förebild.

Nergal som också är förknippad med plågor och farsoter skulle senare assimileras med underjordsguden Meslamtaea. Han skulle då räknas som make till Ereshkigal, den kvinnliga härskaren i underjorden. I denna genealogiska uppdelning blev dem gemensamma härskare över underjordens domäner.

Vidare är Nergal förknippad med boskap och då via Shakkan, boskapens gud, som är en aspekt av Nergal. Den viktigaste kultplatsen fanns i sumeriska staden Kutha, som låg norr om Nippur. Nergal avbildades ofta med en kroksabel eller en muskotblomma.

På grund av den sammansmältning av sumerisk och babylonisk mytologi som förekom i Mesopotamien skulle Nergal senare bli likställd med guden Erra. Erra sågs som en upprorens gud som låg bakom inbördeskrig och andra våldsamma händelser. Erra har också gett namn åt Erra-eposet, vilket tillkom under 800-talet f.Kr. och befolkas av gudomliga gestalter.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/nergal/index.html
Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/erekigal/index.html
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_astrology
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).