Ishtar

Motsvarighet i sumerisk mytologi: Inanna
Ishtar reliefIshtars områden innefattar krig, makt och erotiskt begär. Hennes kult i babylonisk mytologi överfördes från hennes motsvarighet Inanna som framträder först i källorna som modersgudinna i Sumer.

Inanna är i sumerisk mytologi dotter till An och Antu och syster till helvetesdrottningen Ereshkigal. Hennes make är guden Dumuzi (babylonisk motsvarighet: Tammuz) och det förtäljs i en berättelse hur denne försöker ta över hennes tron, men blir för detta brutalt straffad och förvisad till underjorden. I underjorden får han som en mildring av straffet dela bördan med sin syster Geshtinanna och deras vartannat halvår i underjorden får representera årstidsskiftningarna (detta kan jämföras med Persefones öde i grekisk mytologi, se Demeter).

I den babyloniska gudavärlden motsvaras således Inanna av Ishtar som med en liknande funktion var krigets och kärlekens gudinna. Hon sörjde även över sexualitetens områden och identifierades med planeten Venus. Genom sina motsägelsefulla sidor som innefattar både krig och kärlek har gudinnan av vissa jämförts med den funktion Dionysos har i de grekisk-antika myterna.

Ishtar tillbads bland annat i det tempel som kallades Eanna och fanns i Uruk. Gudinnans namn är också känt i världshistorien på grund av Ishtarporten som utgjorde entrén till staden Babylon. Denna har blivit en symbol för den babyloniska konsten med tegel färgat av lapis lazuli och inläggningar i bland annat guld. Mönster och djursymboler pryder väggen där lejonen representerar Ishtar.

Inanna/Ishtar är besläktad med Astarte i fenicisk mytologi. Alternativa namn som kan förekomma är Irmina och Ishara.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Warring, Lennart och Kantola, Taina. Gilgamesheposet (2001).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_astrology

Bildreferens

Bilden är en detalj från en relief som dateras till cirka 1800 f.Kr. och tros föreställa Ishtar eller hennes syster Ereshkigal.