Gibil

Motsvarighet i babylonisk mytologi: Gerra
I sumerisk pantheon var Gibil en gud vars områden gällde eld och ljus. Gibil var även metallurgins skyddsgud.

Han tillbads ofta i vardagssammanhang och hade en roll i reningsriter. Utöver de nyttiga sidorna hade Gibil skrämmande sidor som kunde komma till uttryck i brinnande åkrar.

Gibil förknippas med den mesopotamiska guden Nusku som hade liknande egenskaper och troligt är att det genom synkretism återstått en gudom. Andra källor anger Nusku som far till Gibil. Gibil och Nuska ska tillsammans ha tillbetts i ett tempel som låg i Nippur.

Gibil är son till An och Ki (i vissa källor Shala). Gibil upptogs i den babyloniska gudavärlden och då med det akkadiska namnet Gerra.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/girra/index.html
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nusku