Ea

Motsvarighet i sumerisk mytologi: Enki
Ea reliefEa var den visaste av de mesopotamiska gudarna. Han förknippades med visdom och magi och sågs som källan till all kunskap. Ea var även beskyddare av konst och hantverk (i vilket ingick rollen som beskyddare av skinnarbetarna, smederna, barberarna, husbyggarna och krukmakarna).

I dem sumeriska och babyloniska skapelsemyterna är det Enki respektive Ea (akkadiska) som med hjälp av lera skapar den första människan.

Eas andra huvudsakliga område var som vattengud och hans betrodda vistelse var i Apsu (Apsu är den akkadiska stavningen medan den sumeriska är Abzu), det våta djupet under jorden. Fastän Mesopotamiens landområde i söder gränsade till en bit av Persiska viken var dess kulturers kontakt med vatten huvudsakligen genom de två floderna Eufrat och Tigris.

Under denna tid ansågs alla städer i Babylonien vara grundade av någon gud och Ea sågs som grundaren av Babylon, dess huvudstad. I sumerisk mytologi var Eridu hemorten för Eas motsvarighet Enki, han tillägnades även ett tempel i staden.

karta över Mesopotamien med Babylon

Ea var son till Anu och Anum. Hans maka var Damkina (Ningikusa i den sumeriska gudavärlden), och deras avkommor var Marduk, Asalluhi och Enbilulu.

Guden avbildas med skägg, horn på huvudet och iförd en lång skrud. I avbildningar omges han ofta av vatten och fiskar, vilket är näraliggande sköldpaddan som är hans symbol.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/enki/index.html
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Eridu

Bildreferens

Bilden är en detalj från reproduktionen av en relief som dateras till cirka 2300 f.Kr. och tros föreställa Enki.