Aeneas

Aeneas i rustningAeneas var en av få överlevande från det trojanska kriget och flyr från det brinnande infernot efter att Troja gått under med fru och dotter samt bärandes sin fader på ryggen. Hans öden skildras av Vergilius i det latinska nationaleposet Aeneiden – som är döpt efter honom – och i likhet med Odysseus tvingas han till många irrfärder förrän han når det som idag heter Italien. Han blir sedermera stamfader till tidiga romerska ätter och kom att räknas som anfader till Romulus.

Aeneas är central i en av myterna kring Roms grundande – den andra kretsar kring Romulus och dennes tvillingbroder. Dessa skiljer sig i det att Romulus är son till två romerska gudar medan Aeneas som är trojan är son till gudinnan Venus (Afrodite) och Anchises, en dödlig fast av kunglig börd. I andra sången i Iliaden heter det: "hjälten Aeneas, som fötts åt Anchises av kärleksgudinnan, / när i den dödliges famn hon i dälderna vilat på Ida [berg på Kreta]". I Iliaden redogörs också om Aeneas släkt och därur framkommer att han är sonsonson till Ilios, grundaren av Troja (som även kallas Ilion).

Under Aeneas irrfärder når han Kartago på Nordafrikas kust där han träffar drottningen Dido. Aeneas mor, kärleksgudinnan Venus, ser till att Dido fattar starka känslor för Aeneas. Det berättas att de efter att ha sökt skydd mot regnet bedriver älskog i en grotta. Aeneas trivs i Didos sällskap, men påminns om sitt öde att bege sig till Rom och bli det romerska folkets stamfader. Dido är ovillig att låta Aeneas lämna Kartago och blir hjärtekrossad nog för att begå självmord efter hans avfärd (här finns en parallell till Kalypsos ovilja att släppa iväg Odysseus mot hans slutmål).

Aeneas anträder slutligen den italienska halvön där han blir kung över latinarna. Han mister livet i ett fältslag, men kom att dyrkas som nationalhjälte i det romerska riket och upptas som gud efter att modern Venus framlagt hans bravader för Jupiter.

Aeneas är en grekisk-romersk gestalt, men det är som huvudperson i en av myterna om Roms grundande som han är mest känd.

Romersk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Homeros. Iliaden, övers. Erland Lagerlöf.

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Nathaniel Dance-Holland som avbildar mötet mellan Aeneas och Dido.