Tethys

Mosaik med TethysTethys var dotter till Gaia och Uranos samt syster till Okenos som hon även avlade barn med. Bland dessa mängder av barn ingick flertalet flodgudar samt okeaniderna (färskvattennymferna), vilka var tre tusen till antalet.

Tethys förknippas med vatten och hav. Okeanos som var hennes bror och make var en personifikation av världshavet. Tethys är likaså en benämning på ett forntida hav, vilket existerade för tiotals miljoner år sedan. I takt med kontinenternas förflyttningar skulle Tethys som var större än vad Stilla havet är idag under en lång process som tog miljontals år omslutas av land och bli innanhaven Svarta havet, Kaspiska havet och Aralsjön.

Tethys nämns inte lika ofta som Okeanos eller för den delen havsguden Poseidon i de antika skrifterna.

Tehtys är även en av titanerna, vilka var de härskande gudarna i grekisk mytologi före de olympiska gudarna blev dominerande. Hon har inget alternativt namn i den romerska mytologin.

Grekisk mytologi

Textkällor

Dartnell, Lewis. Ursprung – hur jorden formade oss (2021), övers. Per Svensson.

Bildreferens

Bilden är en detalj från en mosaik från antiken föreställande bland annat Tehtys.