Serapis

Serapis illustrationSerapeion var ett tempel i Alexandria dedikerad till en ny gud som skulle förena greker och egyptier. Guden var Serapis. Han var ett slags sammansmältning av två andra gudar, Osiris och Hades, den ena egyptisk och den andre grekisk. Denna sammansmältning skedde via Osiris Apis som i sin tur var en sammansmältning av underjordens gud Osiris och den heliga tjuren Apis.

Serapeion i Alexandria byggdes på 300-talet f.Kr. under ptolemaiska dynastin som härskade över det egyptiska riket som vid denna tid var påverkat av den hellenistiska kulturen. Ett serapeum skulle senare bli en allmän term för ett tempel som restes åt guden Serapis ära.

Serapis avbildades med ett kärl på huvudet, vilket var en symbol för överflöd. Kanske var det av den typen som kallades modius på latin och var ett rymdmått för torra varor motsvarande nästan nio liter.

Serapis blev en allt viktigare gud i takt med att Alexandrias politiska och kulturella betydelse ökade. När Serapis betydelse steg skulle också dennes drag förändras, guden skulle förknippas mindre med underjorden och i stället med solen. När den kult som utgick från Alexandria skulle sprida sig till romarriket var Serapis i första hand betraktad som en solgud.

Efter att ha stått i över sex sekel förstördes Serapeion och gudsstatyerna i templet smältes ned. Detta var ett led i att kristendomen blev statsreligion i Rom och andra religiösa uttryck nedkämpades.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Serapis
Penelope.uchicago.edu, http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/paganism/serapis.html
Penelope.uchicago.edu, http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/paganism/serapeum.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av Jan van Vianen där bland annat Serapis ingår.