Seth

Seth målningSeth (alternativa stavningar är Set och Seti) är i den egyptiska mytologin son till Geb (Jorden) och Nut (Himmelen). I den egyptiska mytologin är mest uppmärksammad som antagonist till brodern Osiris.

Seth bjöd vid ett tillfälle Osiris, en egyptisk kung, till en fest. Han lurade ner Osiris i en kista där Osiris stängdes in och kastades i Nilen. Deras syster Isis fann till slut kistan. Seth gjorde då ett nytt försök att förinta sin antagonist och slet Osiris kropp i smådelar och spred dem över Egypten. Fast Isis fann alla delar av kroppen och gav den nytt liv. Seth skulle sedan förlora en maktkamp med Osiris son Horus.

Seth spelar således en förövarroll inom den egyptiska mytologin och han förknippas med stormar, våld och kaos.

Han personifierar öknen dit han förvisas efter att ha misslyckats med sina kupper mot Horus. Seth och Horus bildar i ett motsatsförhållande i öken kontra land av jord.

Enligt vissa källor tog han gudinnan Neftys till sin hustru och tillsammans fick de sonen Anubis (Anubis tillskrivs dock i andra myter annat föräldraskap).

Egyptisk mytologi

Textkällor

Hamilton, Robert. Forntidens Egypten (2006).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Nephthys

Bildreferens

Bilden är en detalj från en avbildning av Seth i templet i Karnak, fotografi av Jean-Pierre Dalbéra.