Hathor

Hathor papyros målningHathor är en egyptisk himmels- och modersgudinna som framställs med kohorn (ibland även kohuvud), tillsammans med en solskiva på huvudet. Isis skulle senare delvis överta Hathors roll och symboler.

Hathor är förknippad med glädje och fest och tros ha dyrkats redan under fördynastisk tid i någon form och ursprungligen i staden Dendera. De antika grekerna sägs ha identifierat sin kärleksgudinna Afrodite med Hathor.

Då den forntida egyptiska kulturen varade under flera tusen år var det vanligt att olika gudar och gudinnor förblandades. Sålunda har Hathor delvis assimilerats med en annan himmelsgudinna, Nut. Hathors särskilda funktion som himmelsgudinna är att varje morgon återföda Re (Solen) för att färdas över himlavalvet. Re som i själva verket är Hathors moder.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor
Isisofthestars.blogspot.se, http://isisofthestars.blogspot.se/2011/07/hathor-and-nut-egyptian-sky-goddesses.html

Bildreferens

Bilden är en detalj från en bild ur boken The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day.