Ma’at

Ma'at väggmålningI det forntida Egypten var Ma’at rättfärdighetens och sanningens gudinna. Hon såg till att stabilitet rådde i universum.

Gudinnan representerade grundläggande värderingar i egypternas världsåskådning och det är hennes symbol fjädern som varje samvete mättes mot då hädangången antingen utmynnade i paradisiskt efterliv eller att slukas i demonen Ammuts gap.

För den som dog var det viktigt att få föras vidare till landet i väster och inte drabbas av det grymma ödet att bli uppäten av Ammut. Enligt myten fanns det i dödsriket en domstol där den dödes hjärta vägdes på en balansvåg. I ena vågskålen låg den avlidnes hjärta och i det andra en fjäder, symbolen för Ma’at.

De vars hjärtan vägde mer än fjädern – med innebörden att de dragit på sig för många synder under sin livstid som tyngt deras samveten – hamnade i gapet på Ammut. En jämförelse låter sig göras med den kristna delningen mellan de rättrognas himmelrike och syndarnas helvete.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar. Antikens religioner (2015).

Bildreferens

Bilden föreställer Ma'at med fjäderprydda vingar fast vid armarna i en restaurerad väggmålning.