Horus

Horus öga smyckeHorus dyrkades som himmelsgud av egypterna och avbildades med falkhuvud och vars ögon symboliserade sol och måne. Det viktigaste templet rest till hans ära låg i Edfu, nära Thebe.

Horus var son till Isis och Osiris. Själva befruktningen skedde genom att Isis i gestalt av en hök svävande över Osiris återfunna kropp.

Då sonen växt upp utmanade han härskaren och faderns antagonist Seth om makten. Den konflikt som utspelade sig mellan Seth och Horus blev långdragen och fick slutligen avgöras av gudarna. Efter många rådslag samt påtryckningar och hot från Osiris utsågs Horus som rättmätig kung.

Seth förvisades till öknen, men en tidigare episod berättar om att denne ska ha smugit sig på en sovande Horus och tryckt ut hans ögon, vilka kom att symbolisera sol och måne. Gudinnan Hathor gav honom synen tillbaka genom att doppa ögonen i gasellmjölk. Horus öga (udjat) skulle bli en vanlig symbol som i det forntida Egypten tillskrevs förmågan att skydda den som bar eller på något sätt pryddes av symbolen. Ögat som kan ses på bilden ovan finns även representerat som tecken med olika variationer bland hieroglyferna.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).

Bildreferens

Bilden är en detalj från ett hängsmycke som numera finns i Kairos museum (foto av Jon Bodsworth).