Sobek

Sobek reliefSobek (en alternativ namnform är Sebek) var en egyptisk krokodilgud som vakade över sjöarna och floderna. Han förknippades med faraons makt och förmåga, men också som någon som skyddade mot missöden.

I den egyptiska ikonografin var det vanligt att gudarna framställdes helt eller delvis i djurskepnader. I avbildningar, till exempel reliefer, kan Sobek ses med krokodilhuvud. Sobek framställdes dessutom med en hög krona av strutsfjädrar.

Ett tempel var rest åt Sobek i Shebet som grekerna kallade Krokodilopolis (krokodilernas stad). Från Krokodilopolis, som under en kortare period var huvudstad, men som inte längre existerar, utgick Sobeks kult. Där fanns den heliga krokodilen Petsuchos som sågs som en manifestation av Sobek.

Spår av dyrkandet av Sobek kan också skönjas i det berömda templet i Kom Ombo som uppfördes under den senare tiden av den egyptiska civilisationen och därför är relativt väl bevarat.  

Som i fallet med flera egyptiska gudaväsen skulle Sobek senare kopplas samman med solguden Re, i konstruktionen Sobek-Re.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Hamilton, Robert. Forntidens Egypten (2006).
Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Sobek
Vardagsegyptologen.blogspot.com, http://vardagsegyptologen.blogspot.com/search/label/Crocodilopolis%2FKrokodilopolis

Bildreferens

Bilden är en detalj från en avbildning av Sobek i templet i Kom Ombo.