Ahura Mazda

Ahura Mazda stenreliefAhura Mazda är den viktigaste guden (enligt vissa betraktelsesätt den enda), i den forna persiska gudavärlden och den iranska mytologin som ibland kallas mazdaism. Han ses som det väsen som skapat världsalltet inklusive människorna samt som den som styr över det. Genom denna funktion skulle han delvis sammankopplas med den indiska skapelseguden Varuna.

Han är en av de sju ”heliga odödliga”, vilka omnämns i avestaskrifterna och kan ses som olika uppenbarelseformer av Ahura Mazda (namnen på de övriga sex är Vohu Manah, Asha Vahishta, Kshathra Vairya, Spenta Armaiti, Haurvatat och Ameretat). De sju symboliserar ljusa krafter och goda handlingar med Azura Mazda som dess mittpunkt och ställs mot det mörka och onda i form av Ahriman. Dessa två sidor formar en dualistisk världssyn.

Ahura Mazda framställdes med skägg och vingar. En alternativ namnform är Ohrmazd.

Persisk mytologi

Textkällor

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar. Antikens religioner (2015).

Bildreferens

Bilden längst upp på sidan är en detalj från en stenrelief som föreställer en kröning av den persiske kungen Ardeshir II där bland andra Ahura Mazda medfinns. Bildens upphovsman är Philippe Chavin.