Nörve

Fornnordisk stavning: Nǫrfi
Natt och HrimfaxeJätten Nörve i de fornnordiska sägnerna kallas också Narve (i den poetiska Eddan refereras det till en figur med samma funktion i gudasagorna vid namn Nör).

Nörve som brukar förknippas med skymningen avlade fram en dotter som gavs namnet Natt. Hon, som personifierade natten enligt folktron, tillskrevs ett mörkt och dystert sinnelag. Natt fick en son med gryningens gud Delling. Tillsammans fick dem en son som bråddes på fadern och var ljus till sinnes. Honom lät de döpa till Dag och han kom att personifiera dagen.

Natt och Dag hade varsina hästar som drog fram dem på himlen vars färder timade natt respektive dag. Natts häst hette Hrimfaxe och därefter red den skinande hästen Skimfaxe och drog Dag över himmelen. Denne föreställning kan jämföras med hur solguden Helios i de grekiska myterna drogs av fyra hästar for i en gyllene vagn över himlavalvet.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rve

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Natt av Peter Nicolai Arbo som föreställer Natt ridandes på hästen Hrimfaxe.