Heimdall

Heimdall målningI nordisk mytologi är Heimdall gudarnas väktare vid ingången av Asgård. Han är alltings början, men också den som sätter igång Ragnarök genom att blåsa i Gjallarhornet.

Förutom att han är gudarnas väktare, är det något oklart vilka funktioner Heimdall innehar i fornnordisk pantheon. Han är den ende av de nordiska gudarna med boplats i himmelen (en plats som mer specifik anges som Himmelberg eller Himinbjörg), och utifrån betydelsen av hans namn ("han som lyser över världen") har han ibland tolkats som en tidigare solgud. Kopplingen förstärks av beskrivningar som att hans tänder var av guld och att han red på en häst vid namn Gulltopp.

Likaså är Heimdalls släktskap höljt i dunkel. I en eddadikt berättas att Heimdall föddes av nio(!) mödrar, vilka till namn är Gjalp, Greip, Eistla, Eyrgjava, Ulvrun, Angeyja, Imd, Atla och Järnsaxa. Någon manlig part tycks inte ha varit inblandad.

Heimdall utnämns också som ordnaren av samhällsklasserna, vilket skildras allegoriskt i de fornnordiska myterna. Utklädd till vandraren Rig blir han upphov till de olika klasserna genom tre hembesök.

Det första besöket görs på en enkel gård där han serveras grovt bröd och soppa och då natten kommer ska han sova mellan gårdsinnehavarna, vilket resulterar i ett kvinnan nio månader senare föder ett barn som får namnet Träl. Träl lever sitt liv under hårt slit och blir en stamfader till alla trälar.

Heimdall blir även upphov till ett andra barn efter att samma slags händelse utspelat sig, fast denna gång på en gård där han trakteras med kött av ett par som har det lite bättre ställt. En son blir frukten av detta besök och han får namnet Karl (som betyder "friboren"). Karl blir bonde och likaså stamfader till alla bönder.

Heimdalls tredje besök tilldrar sig i ett välboret hem där han förses med bröd, kött och fågel. Än en gång sover Heimdall mellan värdparet och även denna gång ska en son födas en tid senare. Sonen kommer att få namnet Jarl och från honom stammar adelsklassen.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Steinsland, Gro. Fornnordisk religion (2005).
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Heimdall an der Himmelsbrücke av Emil Doepler föreställande Heimdall blåsande i Gjallarhornet.