Den nordiska mytologin

Introduktion till fornnordiska myter och legender


Eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender ger en bred översikt och en fördjupning i den fornnordiska historien med fokus på dess framställning av myter.

Köp ebok 45 SEK

Ebok omslag

Eboken kan efter köpet laddas ned direkt.

Den inkluderar allt innehåll om nordisk mytologi som återfinns på webbplatsen Mytologi.nu plus ytterligare insyn i ämnet inklusive infogade citat från de fornisländska källskrifterna för att skapa en mer autentisk tidskänsla.

Innehåll
Introduktion
Vikingatiden
Myternas källor
Skapelseberättelser
Mytiska platser
Ragnarök
De fornnordiska gudarna
De fornnordiska jättarna (jötnarna)
Lexikon

Det berättas om gestalter bland gudarna såsom Balder, Freja, Oden och Tor och jättarna såsom Angerboda, Hymer och Surt samt om de mytiska platserna såsom Asgård, Midgård och Nifelheim.

Tack till er som köper eboken och ekonomiskt stöder Mytologi.nu!