Frigg

Frigg spinnerFrigg (med det alternativa namnet Frigga) är gudarnas drottning, maka till Oden och mor till Balder. Hon är den främsta av de nordiska kvinnliga asagudarna eller asynjor som de också kallas.

Frigg bär enligt myten en stor blå kappa som symboliserar himmelen och hon spinner molnen på himmelen. Trots epitetet vistas inte Frigg i himmelen utan i Vanheim där hennes boning kallas Fensalarna.

Hennes områden är främst moderskapet och kärleken. Hon sades inneha kunskap om folks fortsatta öden, men talade sällan om sina rön. Det är också efter Frigg som dagen fredag blivit uppkallad (även Freja har kopplats samman med denna veckodag).

Frigg går förmodligen tillbaka på gudinnan Frija i äldre germansk mytologi där hon var maka till Woden.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Enoksen, Lars Magnar. Djur och natur i fornnordisk mytologi (2014).
Hedniskatankar.wordpress.com, hedniskatankar.wordpress.com/asatro/frigg/

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Frigga Spinning the Clouds av John Charles Dollman.