Tjatse

Fornnordisk stavning: Þjazi
Tjatse som örn flyger med LokeI nordisk mytologi är Tjatse en jätte som dräps av asaguden Tor. Detta hade föranletts av att Tjatse som kunnat ändra skepnad till en örn lyft tag i Loke och med honom flugit iväg. För att släppa ned Loke begärde Tjatse ett löfte om att denne skulle överlämna Idun och de magiska äpplen hon förvaltade, vilka var skälet till att gudarna inte åldrades.

Tjatse fick verkligen äpplena i sin ägo för en tid varpå gudarna märkte att de åldrades. Gudarna manade då Loke till att återföra Idun och äpplena. När detta sker förföljs dem av Tjatse, men Tor kommer emellan och förgör jätten. Ur Sången om Harbard där Tor talar med Färjkarlen Harbard:

Jag dräpte Tjatse,
dem kärve jätten;
Allvaldes sons
ögon jag kastade
högt upp på klara himlen.
Dessa äro minnen
av mina storverk,
som alla människor sedan se.

Trymheim heter Tjatses boning i Jotunheim där efter hans död Skade, hans dotter, bor. I Sången om Grimner där olika mytiska gestalters boplatser räknas upp heter det:

Trymheim heter den sjätte,
där Tjatse bodde,
den mycket mäktige jätten;
där bor nu Skade,
gudars brud den ljusa,
på faderns forna tomter.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Eddan: Sången om Harbard; Sången om Grimner

Bildreferens

Bilden är en detalj från en teckning av Lorenz Frølich som föreställer Tjatse i skepnad av örn och Loke.