Bestla

Bestla är en jättina härstammande från Ymerätten i nordisk mytologin. Hon är dotter till Böltorn, maka till Bor och mor till Oden, Vile och Ve.

I asarnas stamträd finns Bestla placerad tillsammans med Bure högt upp. Medan Bure räknas som asarnas stamfader är Bestla släktets stammoder. Bestlas härstamning och funktion i de fornnordiska myterna är dock svårbestämd då hon knappt finns omnämnd i bevarade källor och i de fall det sker är källorna svårtydda.

Likaså är namnet Bestla inte utrett, men ett av de förslag som getts är att det ska betyda fru.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bestla