Isis

Isis målningIsis är ett av barnen till Geb (Jorden) och Nut (Himmelen). Hennes syster är Neftys och de både avbildades i den tidiga forntida egyptiska kulturen som två glador ovanför sarkofager. Senare skulle de förknippas med falkar och kunde då ses avbildade med breda utsträckta vingar.

Efter solguden Re var mångudinnan Isis den mäktigaste gudomligheten i egyptisk mytologi. Den stora maktställningen intog hon efter att ha avslöjat Res namn – namn ansågs oerhört betydelsefullt. För att få reda på namnet behövde Isis iscensätta en listig plan där hon började med att samla ihop lite saliv som runnit ner från den sovande Res haka. Hon formade med denna och lera en giftorm som sedan bet Re, vilken insjuknade då gudar kunde skadas av något som kom från dem själva. Isis var sedan tjänstvillig och erbjöd att hela honom, men med villkoret att han talade om sitt namn för henne. Den förgiftade guden ville inte genast avslöja sitt namn, men då giftet började verka än mer gav han upp hemligheten till sitt namn.

Isis skulle senare även identifieras med gudinnan Io i den grekiska mytologin som korsade Medelhavet efter att Hera sänt en fluga mot henne då hon var förvandlad till en ko. Hon kom till Egypten och blev där upptagen i mytologin som fruktbarhets- och modersgudinna. Isis har också ett nära samband med den egyptiska gudinnan Hathor och avbildas precis som denna ibland med kohorn (egypterna dyrkade korna mest av alla kreatur).

Det finns även ett möjligt samband mellan Isis och grekernas Demeter. Myterna som berättar om Isis och Demeters sökande efter Osiris respektive Persefone har flera likheter.

Enligt myten lärde Isis egypterna åkerbrukets konst och gav dem förmågan att läsa. Det var en gudinna som stod särskilt på kvinnornas sida och enligt myten ska hon ha lärt dem skörda, göra bröd och väva kläder samt tygla männen.

Hon sågs också som en beskyddare av familjen och avbildas oftast sittande och ammandes sin son Horus, vilket har likheter till Maria och Jesusbarnet. Det finns också direkta kopplingar mellan Isis och Maria och Jesusbarnet då de första Madonna-kulterna uppstod med henne som förebild.

Främsta kultplatsen var templet på ön File.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Isiopolis.com, http://isiopolis.com/2013/12/01/why-does-isis-have-wings/
Herodotos. Historia, (440 f.Kr.) övers. Claes Lindskog.
Goddessgift.com, http://www.goddessgift.com/goddess-myths/egyptian_goddess_isis.htm

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning på en gravkista av sten (foto av Joe Mabel).